Portfolio

Landskabsarkitekt
bach.hort.arc
Ingrid hamann bock

2024

Områdefornyelse

Tegningsforslag til Områdefornyelsen i Haraldsgadekvarteret København.

‘Sharing the Streetscape’ lyder hovedgrebet for det byfornyelsesforslag. 

De brede gader fra det gamle industrikvarter giver et stort potientiale for stormflodssikring ‘up-stream’ inde i området, og med SUDS (de grønne overløb på højre visualisering) forsinkes vandet i den nye bynatur, som skaber rammer og rum for nye mødesteder og nye oplevelser i byen.

Udafbejdet i vinteren 2023-2024 i et gruppesamarbejde på Københavns Universitet. 

2023

Hillerød streetlab

Tegningsforslag vinder 1 million
til Hillerød
Street-Labs nye bypark.

Skovhavelyst designede skitseforslag til fondsøgning hos Nordea Fondens ‘Her-gror-vi’ pulje i foråret 2023. 

De kommende 2 år, vil der udvikles i samarbejde med de unge i området, interessenter, lokale ildsjæle og institutioner for at skabe en design som reflekterer brugernes drømme og visioner. 

2023

Østre gasværk teater

Tegningsforslag til ny medborgerpark hos Østre Gasværk Teater i København.

Skovhavelyst designede i foråret 2023 et haveparkdesign, som både Østerbro lokale og teaterets ansatte kunne få rekreative og spiselige oplevelser med. 

Beplantningsdesign til højbede mellem Teater og Adminstration. 

Hos Østre Gasværk er Skovhavelyst beplantningsdesign blevet realiseret i sommeren 2023. 

Højbede i skovhavestemning, hvor der er spiselige kvaliteter i højsæde, som køkkenet i teateret vil benytte til servering for teaterets gæster.

2022

Skybrudssikring med beplantnings-design

Dette beplantningsdesign blev skabt som konkret regnvandshåndtering med kvaliteter for biodiversitet og rekreativitet for boligblokkene ved Klostergården i Hillerød.

Regnbedene skulle have kunne håndtere skybrudshændelser for 10 års hændelser på området, understøtte biodiversiteten og have et visuelt appelerende udtryk for områdets beboere.

2022

Beplantningsdesign til frederikssund kulturhavn

I forbindelse med Frederikssund Kulturhavn 2022 var det ønsket at lave plakatstandere med beplantede bede. 

Projektet blev støttet af Frederikssund Erhverv.

2022

renovering af jels friluftsscene

I forbindelse med en fondssøgning ønskede Jels Friluftsscene tegningsmateriale til at bistå som visuelt materiale. 

Efter mange års brug, havde amfiteateret brug for en opdatering. Tegningsmaterialet udtrykker dels visionen for området billedeligt og dels de tekniske anlægsmæssige aspekter. 

SNIT VED SIDDEPLADSER

2021

Biodiversitets-fremmende beplantning

Beplantningsdesign til Refshalevej i København. I samarbejde med Københavns Universitet og Christiania udarbejdes en strategi til mere biodiversitet på strækningen langs voldanlægget på Refshalevej.

Forslaget blev designet i efteråret 2021 som et forslag til en mere inspirende landskab omkring den meget trafikerede trækning langs Christianias nordlige grænse. Beplantningen er designet til at kunne tåle de abiotiske og biotiske påvirkninger fra området.

2021

Beplantningsdesign til gårdhave i københavn

Hestestaldskarréen er en fællesgårdhave i indre København, hvor gårdhavemiljøet i 2021 trængte en opdatering. 

Designets fokus var at skabe en gennembearbejdet beplantning som havde visuel karakter mest muligt af året, og at driften af bedene kunne holdes til et minimum. 

Screenshot 2023-09-12 120415
Scroll to Top